GP, som har gjort en omfattande granskning, visar att kunder i Göteborg tar stora risker när de anlitar en firma till att sköta deras flytt. Enligt branschjuristen Fredrik Engström saknar de här firmorna ofta försäkring.

GP:s rapport innefattar kontroller av 28 stycken flyttfirmor som är verksamma i västra Sverige. Kontrollerna, som utförs hos Transportverket, visar att 8 stycken av dessa firmor egentligen inte får frakta gods.

Den olycklige kund som anlitar en flyttfirma utan yrkestrafiktillstånd, kan tvingas betala kostnader ur egen ficka om bohaget skadas under transporten. Jimmy Danielsson, som utreder yrkestrafikfrågor på Transportstyrelsen, informerar om att en flyttbil utan tillstånd ofta inte täcks av någon försäkring.

– Om bilen inte har tillstånd och skulle åka av vägen eller råka ut för en olycka, är det inte alls säkert att en försäkring täcker kostnaderna, säger han till GP.

Trafiktillståndet – ett bevis

Yrkestrafiktillståndet anses vara ett bevis på att firman har kunnande om olika typer av flytt och de regler som gäller för transport på vägar. Det garanterar utöver det att firman har ekonomiska resurser. Någon, som är trafikansvarig på firman, måste klara ett test hos Trafikverket.

Det är inte bara firmans trafikansvariga som riskerar fängelse om avsaknaden av ett yrkestrafiktillstånd upptäcks.

– Många är kanske bekanta med att man ska ha ett tillstånd, men de anser det vara krångligt. Proven som testar de trafikansvariga är ganska svåra och många behöver ta en kurs. Så det behövs ett kliv innan man är där, säger Jimmy Danielsson.